Interview o metodike

 

Otázka:
Od koľkých rokov je možné absolvovať techniku CNS reštart?

 

DH:
Obnova funkcií nervového systému je v ponuke štartovacieho procesu bez rozdielu pohlavia od veku 16 rokov. Pod dohľadom rodiča môžu po konzultácii samostatné cvičenie absolvovať aj deti od veku 6 rokov.Horná hranica je prakticky neobmedzená. Máme skúsenosti, že techniku zvládnu aj ľudia v pokročilom veku.

 

Otázka:
Čo sa deje s organizmom a mozgom počas absolvovania CNS reštart?

 

DH:
Technika prekrví mozog a celé telo zvnútra, v každom detaile. Následne si mozog sám spustí sebakontrolu („scanovanie“) tela a jednotlivých častí mozgu.
Po sebakontrole (mozog, miecha, orgány, celé telo, sa prebudia naraz) sa spustí automatický proces opráv v tých častiach, ktoré sú v organizme najviac oslabené. Začína sa veľká „rehabilitácia.“
Váš mozog sám najlepšie a presne vie, ktorá vaša časť tela potrebuje revitalizáciu, reštart najviac a najskôr. Niektoré oslabenia nie je možné vidieť medicínskymi postupmi). Preto je technika CNS reštart jedinečná svojho druhu. 

 

Otázka:
Kedy je vhodné začať s technikou CNS reštart?

 

DH:
Technika je zaručene vhodným štartom pre spustenie rekonvalescencie organizmu (psychosomatické problémy) aj preventívne. Vopred. V predstihu. 
Revitalizuje psychiku a postupne naštartuje aj  revitalizáciu  fyzických časti tela. Súčasne a celistvo. 
CNS reštart spúšťa (štartuje) proces uzdravenia u chorých. Postupne a vlastným tempom.  Môže sa kombinovať s medikamentóznou liečbou. 

 

Otázka:
Je možné absolvovať CNS reštart aj popri štandardnej medicínskej liečbe?

 

DH:
Áno, môže sa kombinovať dokonca aj s medikamentóznou liečbou. 

 

Otázka:
CNS reštart je cvičenie. Je fyzicky zvládnuteľné alebo vyžaduje kondíciu?

 

DH:
Oživenie a štart nervového systému prebieha prostredníctvom štartovacieho procesu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj fyzické cvičenie. Aplikácia techniky prebieha postojačky. Oživenie nervového systému pozostáva z viacerých krokov. V pauzách medzi jednotlivými krokmi, etapami si človek môže oddýchnuť v polohe ležmo. Rovnako rýchlosť postupu sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam, kondícii, zdravotnému stavu cvičiaceho. 

 

Otázka:
Ako funguje CNS reštart?

 

DH:
Sila a celosvetová jedinečnosť metodiky spočíva v presnom rotačnom algoritme, kde na nervový systém pôsobí striedavo dostredivá a odstredivá sila. Tým sa dosiahne rovnomerné prekrvenie a oživenie, aj tých častí nervového systému, ktorý je aj pre medicínu neviditeľný. Metodika techniky spúšťa prietok mozgovomiechového moku v sústave fyzického tela u človeka. Výsledkom je psychická odolnosť (reziliencia) jednotlivca. 

 

Otázka:
Odkiaľ pochádza táto technika, kto je jej autorom? Veľa podobných cvičení má pôvod v tzv. východných náboženstvách.

 

DH:
KNOW HOW algoritmu a presných rotačných pohybov sú celosvetovo chránené pod značkou IDMT® od roku 2009/2010. Algoritmus sa nesmie zameniť alebo kombinovať s iným pohybom. Autorka pochádza zo Slovenska. Objav oživenia CNS teda môžeme nazývať slovenským objavom. Technika nemala a nemá vôbec nič spoločné so žiadnym náboženstvom, vierovyznaním a pod.

 

Otázka:
Nevzniká pri cvičení nejaký návyk? A čo tzv. placebo efekt? Nie je zlepšenie stavu iba autosugesciou?

 

DH:
Technika je nenávyková a nemá vedľajšie účinky.

Oživenie nervového systému pociťujú aj skeptici, prípadne klienti, ktorí na štartovací proces, prípadne techniku vedome neveria. Oživenie nervového systému stimuluje adaptačné, životaschopné a rozvojové zručnosti.

Sme tu pre vás:

Hviezdoslavov 635, 930 41

Pondelok - Piatok: 10:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa: Akútne prípady

Prevádzka absolvovania techník, školení a kurzov je flexibilná. Prevázkovateľ webu www.cns-restart.sk TU Eshop: www.cns-restart.sk Bankové spojenie: IBAN: SK94 1100 0000 0026 1522 8422 SWIFT: SUBASKBX, TATRA BANKA, TATRA BANKA Bratislava, Slovakia