Program "ŠTÚDIA"

CNS-restart pripravil program "ŠTÚDIA", ktorého cieľom je zaznamenávať, skúmať, sledovať a zapisovať proces, priebeh, výsledky a zlepšenia u absolventa. 

Program "ŠTÚDIA" pozostáva z absolvovania techniky ŠTART za zvýhodnených cenových podmienok, pričom absolvent je povinný dodržiavať podmienky programu. Bližšie informácie budú poskytnuté vybraným klientom. 

Žiadosti o zaradenie do programu "ŠTÚDIA" posudzujeme a schvaľujeme individuálne. 

Klient písomne odsúhlasí možnosť zverejnenia výsledkov štúdie bez uvedenia osobných údajov na sociálnych sieťach, video a audio záznamoch.

V prípade záujmu o zapojenie do programu "ŠTÚDIA" napíšte prosím na info@cns-reštart.sk

 

 

Sme tu pre vás:

Hviezdoslavov 635, 930 41

Pondelok - Piatok: 10:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa: Akútne prípady

Prevádzka absolvovania techník, školení a kurzov je flexibilná. Prevázkovateľ webu www.cns-restart.sk TU Eshop: www.cns-restart.sk Bankové spojenie: IBAN: SK94 1100 0000 0026 1522 8422 SWIFT: SUBASKBX, TATRA BANKA, TATRA BANKA Bratislava, Slovakia