Účinná metodika pre nervový systém

Poskytujeme prístup k účinnej metodike, ktorá opätovne spúšťa nezrelé alebo pozastavené funkcie nervového systému.  

Závery výskumu svetovej vedy dokazujú, že nezrelosť nervového systému v rannom detstve, prípadne jeho utlmenie v dospelom veku prinášajú nežiadúce vplyvy na socio - emocionálne správanie, školské alebo pracovné výsledky.

Nefunkčný nervový systém sa prejavuje ako strata psychickej odolnosti (reziliencia), aj ako narušená senzomotorická integrácia, rovnováha, koordinácia tela, poruchy reči, sústredenia.  

Utlmenie alebo ochabnutie nervového systému sa spája s úskostnými poruchami, výkyvmi nálad, hormonálnymi zmenami, oslabením imunitného systému, fóbiami, alergiami.

V neposlednom rade spomenieme stratu energie alebo vitality, vyčerpanie, vyhorenie, stratu charizmy, sebavedomia, neschopnosť komunikovať (strach, obavy). Funkčnosť, alebo nefunkčnosť nervovej sústavy ovplyvňuje jedinca v jeho kvalite života.  

Ponúkame riešenie a prevenciu.

 

Sme tu pre vás:

Hviezdoslavov 635, 930 41

Pondelok - Piatok: 10:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa: Akútne prípady

Prevádzka absolvovania techník, školení a kurzov je flexibilná. Prevázkovateľ webu www.cns-restart.sk TU Eshop: www.cns-restart.sk Bankové spojenie: IBAN: SK94 1100 0000 0026 1522 8422 SWIFT: SUBASKBX, TATRA BANKA, TATRA BANKA Bratislava, Slovakia